Co oznacza Prop 64 dla kalifornijskich biznesów dyspensaryjnych?

Posted by Marihuana Doctors on 12/15/2016 in Aktualności i aktualizacje

Aktualizacja: 30 stycznia 2019 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Zatwierdzona przez wyborców w Kalifornii 8 listopada 2016 r., Kalifornijska Inicjatywa Legalizacji Marihuany (California Proposition 64) czyni legalną dla mieszkańców stanu uprawę i/lub konsumpcję marihuany na własny użytek. Jednak do 1 stycznia 2018 r. nie będzie można sprzedawać marihuany na własny użytek w niemedycznych punktach sprzedaży. Po rozpoczęciu sprzedaży marihuany na własny użytek, stan planuje wprowadzenie podatku od wszystkich towarów konsumpcyjnych związanych z marihuaną.

Mimo że konsumpcja marihuany na własny użytek lub do celów medycznych w Kalifornii jest obecnie legalna (w określonych ilościach), posiadanie i sprzedaż marihuany jest nadal nielegalne, zgodnie z prawem federalnym. W przypadku, gdyby rząd federalny zmienił legalność posiadania i używania trawki, Prop 64 zawiera przepisy zezwalające dyspensariuszom na reklamowanie się w telewizji, gazetach, marketingu cyfrowym, itp. tylko w miejscach, w których zakłada się, że co najmniej 71 procent odbiorców danego medium ma powyżej 21 lat.

Przepisy Prop 64, które wpłyną na kalifornijskie punkty sprzedaży marihuany

Przedsiębiorcy planujący skorzystać z dynamicznie rozwijającego się przemysłu trawki w 2018 r. powinni być świadomi następujących przepisów dotyczących legalnego prowadzenia punktu sprzedaży marihuany w Kalifornii:

  Tylko osoby dorosłe w wieku co najmniej 21 lat będą mogły kupować produkty z marihuany. Dorośli mogą posiadać 28,5 grama trawki i 8 gramów skoncentrowanej marihuany.
  Osoby fizyczne będą mogły uprawiać w domu nie więcej niż sześć roślin. Pomieszczenia do uprawy muszą być zamknięte i niewidoczne dla osób postronnych.
  Aby legalnie sprzedawać marihuanę na własny użytek, apteki będą musiały uzyskać licencję stanową. Ponadto samorządy lokalne mogą nakazać poradniom ubieganie się o licencję lokalną.
  Firmy sprzedające produkty z trawki nie mogą działać w odległości mniejszej niż 600 stóp od ośrodka młodzieżowego, placówki opieki dziennej lub szkoły.
  Projekt 64 zawiera przepisy, które uniemożliwiają uzyskanie licencji przez większe firmy zajmujące się sprzedażą marihuany przez okres pięciu lat. Ma to na celu powstrzymanie "bezprawnej władzy monopolistycznej".
  Regulacje dotyczące sprzedaży marihuany rekreacyjnej będą nadzorowane przez Biuro Kontroli Marihuany (pierwotnie nazywane Biurem Regulacji Medycznych Konopi). Biuro Kontroli Marihuany będzie również odpowiedzialne za wydawanie licencji dla dyspenserów.
  Marihuana sprzedawana do użytku osobistego, niemedycznego, musi być pakowana w pojemniki uznane przez stanowych regulatorów za bezpieczne dla dzieci.
  Firmy sprzedające marihuanę rekreacyjną nie będą mogły sprzedawać alkoholu ani tytoniu w tym samym sklepie.

Dozowniki, które będą chciały reklamować swoją działalność, będą musiały przestrzegać kilku przepisów Prop 64. Na przykład nie będą mogły reklamować się na billboardach lub innych urządzeniach umieszczonych na autostradach stanowych lub międzystanowych przekraczających granicę innego stanu, nie będą też mogły reklamować produktów z marihuany "w sposób zachęcający osoby poniżej 21 roku życia do używania marihuany lub produktów z nią związanych".

Opodatkowanie marihuany sprzedawanej do celów rekreacyjnych w Kalifornii

Po uchwaleniu California Marijuana Legalization Initiative, właściciele punktów sprzedaży mogą spodziewać się dwóch podatków akcyzowych od marihuany: 15-procentowy podatek zostanie nałożony na cenę detaliczną produktów z marihuany oraz podatek od uprawy w wysokości 2,75 dolara za uncję liści marihuany i 9,25 dolara za uncję kwiatów marihuany.

Wyjątki od tych podatków obejmują niektóre uprawy i sprzedaż marihuany medycznej. Zgodnie z zapisami projektu Prop 64, podatki podlegają waloryzacji o wartość inflacji od 2020 roku, a władze lokalne mogą nakładać własne podatki na sprzedaż marihuany.

Jak Kalifornia wyda wpływy podatkowe uzyskane z rekreacyjnej sprzedaży trawki?

Podatki od sprzedaży detalicznej i upraw będą trafiały bezpośrednio do Kalifornijskiego Funduszu Podatkowego od Marihuany. Po pokryciu kosztów administracyjnych, dochody z podatku mają być przeznaczone na leczenie, egzekwowanie prawa i badania, w tym kilka milionów dolarów rocznie dla UC San Diego Center for Medical Cannabis Research i około 3 milionów dolarów rocznie dla California Highway Patrol na ustanowienie protokołów dotyczących przepisów dotyczących marihuany OVI.

Kolejne 10 milionów dolarów przeznaczono na badania i ocenę wpływu Przepisu 64 na sytuację społeczno-ekonomiczną w Kalifornii. Wszelkie dodatkowe dochody, które mają stopniowo wzrastać na przestrzeni lat, będą przeznaczane na programy dla młodzieży, edukację/leczenie narkomanii oraz metody zmniejszania zniszczeń środowiska spowodowanych przez nielegalnych producentów trawki.

Wymogi dotyczące etykietowania produktów z marihuany a Prop 64

Suszone i pakowane konopie muszą być oznaczone etykietami, na których podana jest waga netto opakowania, pochodzenie trawki, rodzaj marihuany (Indica lub Sativa) oraz data uprawy. Etykieta każdego opakowania musi również zawierać ilość CBD, THC lub innych kannabinoidów podaną w miligramach na porcję.

Jeśli do uprawy marihuany zawartej w produkcie użyto jakichkolwiek znanych nawozów, herbicydów lub nieekologicznych pestycydów, właściciele punktów sprzedaży muszą je również wymienić na etykietach.

Regulacja uprawy marihuany w Kalifornii

Propozycja 64 uwzględnia fakt, że tysiące nielegalnych hodowców marihuany w Kalifornii przekierowuje lub kradnie miliony galonów wody, nie płacąc za te zasoby. Surowe przepisy środowiskowe zawarte w Ustawie o Dorosłym Używaniu Marihuany (Adult Use of Marijuana Act) mają na celu zapewnienie legalnej i wydajnej uprawy marihuany w Kalifornii.

Regulacja stosowania pestycydów i rozprawienie się z nielegalnym zużyciem wody to dwa ze sposobów, w jakie Prop 64 zamierza wspierać biznes sprzedaży marihuany do użytku rekreacyjnego, jednocześnie rekultywując tereny zniszczone przez nieetycznych hodowców konopi. Licencje mogą zostać cofnięte tym placówkom, które nie przestrzegają przepisów dotyczących ochrony środowiska i zużycia wody.

Ponadto konopie przemysłowe będą oznaczone jako produkt rolniczy i będą podlegać innym przepisom niż odmiany konopi, które zawierają większe ilości delta-9 tetrahydrokannabinoidów.

Skontaktuj się z MarijuanaDoctors.com już dziś

MarijuanaDoctors.com jest nie tylko dostawcą usług oceny i telemedycyny, narzędzi do śledzenia objawów i informacji w czasie rzeczywistym o korzyściach medycznych płynących z marihuany, ale także wiodącym portalem internetowym, na którym można przeczytać o najnowszych wiadomościach branżowych i bieżących wysiłkach zmierzających do legalizacji marihuany w stanach, w których jej spożywanie nie jest legalne. Osoby mające dostęp do medycznej marihuany mogą również dowiedzieć się o różnych odmianach marihuany oraz o tym, które z nich są uważane za najbardziej skuteczne w zmniejszaniu bólu i dyskomfortu związanego z poważnymi chorobami przewlekłymi.