Vermont rozszerza prawo do dekryminalizacji marihuany

Posted by Lori Ann Reese on 10/19/2020 in Aktualności

Zaktualizowano 21 października 2020. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Głównego Lekarza.

Przekonanie rządu federalnego do zmiany klasyfikacji marihuany do użytku pacjentów może być trudną bitwą. Taką, która może być oddalona o lata świetlne od realizacji z powodu oporu ze strony federalnych ustawodawców. Ale wiele stanów idzie naprzód, aby rozszerzyć prawa, które zdekryminalizowałyby marihuanę do użytku osobistego. I to jest krok w dobrym kierunku.

W wielu stanach nie ma spójności w zakresie prawa karnego i kar prawnych za marihuanę. Na przykład w Teksasie, niektóre hrabstwa stawiają zarzuty o wykroczenia lub przestępstwa. Za posiadanie mniej niż dwóch uncji marihuany. W 2019 roku Departament Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie poinstruował funkcjonariuszy, aby "przestali aresztować obywateli za marihuanę". Ilości większe niż cztery uncje są nadal uważane za wykroczenie (nie za przestępstwo).

Mylące, prawda? W niektórych stanach posiadanie ilości na własny użytek skutkuje mandatem i niewielką grzywną. W innych stanach, jest to wykroczenie i data sądu. Obywatele tkwiący w środku legislacyjnej wojny między stanami a rządem federalnym nigdy nie są pewni wysokości kary. A niespójność w obrębie hrabstw tego samego stanu może być znacząca.

Dlatego właśnie stany inicjują ustawodawstwo dekryminalizacyjne. Aby stworzyć jednolite prawo ogólnostanowe, które zapewni spójność i jasność. Zwłaszcza w odniesieniu do legalnych i nielegalnych ilości oraz opłat za posiadanie. Vermont ogłosił we wrześniu, że rozszerza dekryminalizację marihuany.

Dekryminalizacja posiadania marihuany w Vermont i masowe usuwanie wyroków

Grupy wsparcia społecznego dostarczyły danych, z których zdają sobie sprawę zarówno prawodawcy, jak i amerykański przemysł konopi. Osoby kolorowe (POC) są do czterech razy bardziej narażone na aresztowanie pod zarzutem posiadania marihuany na własny użytek.

Uprzedzenia związane z oskarżeniami o posiadanie marihuany przyczyniają się do powstania cyklu nierówności ekonomicznych i społecznych. Oskarżenie o posiadanie narkotyków może mieć tragiczny wpływ na życie. Może wywierać większą presję na osoby o niskich dochodach poprzez grzywny i koszty prawne. Może również powodować znaczne utrudnienia w odniesieniu do możliwości zatrudnienia, ze względu na rejestry karne. Czynniki, które mogą niesprawiedliwie zwiększyć cykl ubóstwa dla czarnych Amerykanów.

Dla nieletnich, oskarżenie o posiadanie marihuany może zmienić trajektorię ich życia. Jednym z powodów, dla których stanowa koordynatorka ds. polityki NORML (Carly Wolf) zachęciła gubernatora Phila Scotta do podpisania ustawy S.234.

Ustawa Senatu Vermont 234 stworzyła nowy proces. Mieszkańcy, którzy zostali skazani za przestępstwa związane z marihuaną, mogą uzyskać rewizję i oczyszczenie z zarzutów. Ustawa przewiduje szybki czas jednego roku na oczyszczenie wszystkich kwalifikujących się do tego rejestrów karnych. Szacuje się, że aż 10,000 osób w Vermont może mieć usunięte zarzuty dotyczące marihuany dzięki ustawie S.234.

Ustawa Senatu 234 zmniejszyła również liczbę zarzutów związanych z marihuaną. Obniża ona karę za posiadanie więcej niż jednej uncji (ale mniej niż dwóch). A także za uprawę trzech roślin do grzywny. Mieszkańcy będą mogli uprawiać w domu do dwóch dojrzałych roślin.

Co się dzieje po wygaśnięciu oskarżenia o posiadanie marihuany?

Każda sprawa o oczyszczenie z zarzutów jest dokładnie sprawdzana w celu ustalenia, czy obywatel się kwalifikuje. Nie każdy mieszkaniec Vermont z wcześniejszym oskarżeniem o posiadanie marihuany będzie miał możliwość wyczyszczenia swojego rejestru.

Niektóre z czynników, które są oceniane w celu określenia, czy ktoś kwalifikuje się do usunięcia zarzutu posiadania marihuany obejmują:

    Czy było to wykroczenie po raz pierwszy.Czy zarzut posiadania wiązał się z przestępstwem z użyciem przemocy lub posiadaniem broni.Ustalenie, czy dana osoba ma wcześniejszy rekord.Ilość marihuany przechwyconej w czasie oskarżenia. Wiek obywatela w momencie popełnienia wykroczenia.Czy dana osoba popełniła ponownie wykroczenie od czasu pierwszego oskarżenia i skazania.

W stanach, w których uchwalane są ustawy o wygaśnięciu, istnieją ważne wyjątki od reguły. Dekryminalizacja marihuany ma na celu zapobieganie osadzaniu większej liczby osób w więzieniach. I zredukować szkodliwe zapisy w rejestrach karnych. Przepisy mają dać ludziom "drugą szansę" na czyste konto, gdy byli oni pierwszymi przestępcami bez przemocy. I kiedy zostali oskarżeni o posiadanie ilości na własny użytek.

Zazwyczaj, wygaśnięcie wymaga pomocy prawnika. A dla wielu osób koszt unieważnienia jest zbyt wysoki. Nowe przepisy w Vermont umożliwią ominięcie wymogu kosztów i nowy początek. Zmiana prawna, która może mieć wpływ na tysiące rodzin. I zapewnić młodocianym przestępcom "czyste konto".

Sprzedaż marihuany dla dorosłych rozpocznie się w Vermont w 2022 r.

W 2018 r. stan Vermont zalegalizował posiadanie do jednej uncji marihuany. Jak również uprawę dwóch roślin w domu na własny użytek. Jednak do tej pory sprzedaż detaliczna marihuany była zabroniona w Vermont. Gubernator Phil Scott zdecydował, że nie zawetuje nowych przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej marihuany. Projekt ustawy, który pozwoliłby na komercjalizację marihuany w Vermont.

Oczekuje się, że rekreacyjne dyspensery marihuany będą upoważnione do sprzedaży w 2022 roku. Zgodnie z nowym projektem ustawy S.54, Vermont wprowadzi następujące prawa i przepisy dotyczące sprzedaży marihuany:

    Limit 30% na konopie indyjskie o całych kwiatach.Pacjenci będą mogli transportować marihuanę tylko wtedy, gdy jest ona w zamkniętym lub zapieczętowanym pojemniku. Konopie muszą być również przechowywane poza widokiem publicznym.Do 60% limitu na olejki vape i nalewki. Dorośli w wieku 21 lat lub starsi (którzy nie są pacjentami) mogą posiadać do 1 uncji (28 gramów) marihuany. Osoby nieposiadające karty mogą posiadać 5 gramów haszyszu. Będą oni mogli posiadać maksymalnie dwie dojrzałe rośliny marihuany lub cztery sadzonki.Dla mieszkańców, którzy zdecydują się na domową uprawę marihuany, marihuana z ich roślin nie będzie wliczana do limitu 1 uncji.

Ustawa S.54 w Vermont weszła w życie 1 października 2020 roku, oficjalnie. Licencje na prowadzenie dyspensariatu będą wydawane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Będzie to przygotowanie do otwarcia 1 października 2022 r. punktów sprzedaży detalicznej marihuany do użytku dorosłego (rekreacyjnego). Zależnie od wyboru lokalnych miast i miasteczek (opt-in lub opt-out).

Gminy w Vermont mogą ustalić własne wymagania licencyjne

Podobnie jak w wielu innych stanach, Vermont dał gminom prawo do określenia, czy chcą rekreacyjnych dyspenserów. Gminy będą miały możliwość wyboru (lub rezygnacji) z detalicznej sprzedaży marihuany do użytku dorosłego. Lokalne gminy będą również mogły określić licencje dla operatorów konopi indyjskich. Dotyczy to kultywatorów, przetwórców i producentów, jak również dyspensariuszy.

Gminy będą mogły również ograniczyć liczbę punktów sprzedaży konopi indyjskich. Lokalne władze będą miały możliwość ograniczenia lokalnych licencji. Zgodnie z opiniami mieszkańców, wiele społeczności posiada lokalne referenda w celu określenia maksymalnej liczby dyspensariuszy, które mogą działać lokalnie.

Gwynn Zakov jest lobbystką w Vermont League of Cities and Towns. Była jednym z orędowników naciskających na modyfikację ustawy S. 54, aby umożliwić społecznościom samodzielne kierowanie polityką i wydawanie licencji na działalność związaną z marihuaną.

Dwadzieścia gmin w Vermont podpisało proponowaną rezolucję. Zawierała ona zalecenie, aby lokalne społeczności mogły dodać do 5% podatku od opcji lokalnej. Pierwotny projekt ustawy pozwalał na 2% podatek akcyzowy dla społeczności. Istotne było to, czy 5% opcjonalny podatek wspólnotowy powstrzymałby dyspensaria od zakładania w społecznościach wiejskich. Przedstawiciele wyrazili obawę, że dodatkowe podatki zahamują tworzenie miejsc pracy w małych społecznościach wiejskich.