Zgoda pacjenta na medyczną marihuanę

Posted by Lekarze Marihuany on 11/27/2017 in Zasoby dla lekarzy

Zaktualizowano 30 stycznia 2019 r. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Podczas gdy medyczna marihuana jest uznawana za skuteczną terapię dla pacjentów cierpiących na pewne schorzenia, konsekwencje prawne są bardziej delikatne. Badania wykazują - a próby kliniczne wciąż to potwierdzają - że istnieje kilka zastosowań medycznych produktów z konopi indyjskich. Jednak medycznej marihuany nie można traktować jak innych środków farmaceutycznych.

Wojna z medyczną marihuaną

Federalna Agencja ds. Leków (FDA) ocenia substancje, które potencjalnie mogą być stosowane jako leki. Kiedy zostanie odkryty nowy lek, FDA ocenia go przed wprowadzeniem na rynek dla pacjentów. Decyduje także, czy dany lek powinien być dostępny bez recepty, czy tylko z przepisu lekarza.

Według FDA, marihuana jest substancją zakazaną, która nie ma wartości leczniczej. FDA zakazała marihuany kilkadziesiąt lat temu w odpowiedzi na obawy, że powoduje ona gwałtowne zachowania. W ostatnich latach w 23 stanach uchwalono przepisy, na mocy których dostęp do produktów z konopi indyjskich do celów medycznych stał się legalny dla pacjentów z określonymi schorzeniami. Lekarze znaleźli się w środku.

Lekarze, którzy chcą stosować marihuanę w leczeniu swoich pacjentów, balansują na cienkiej granicy między prawem stanowym i federalnym, ponieważ ich licencje medyczne mogą zawisnąć na włosku. Lekarz nie może przepisywać marihuany na receptę, ponieważ systemem przepisywania leków w tym kraju zarządza FDA. Lekarz próbujący wypisać receptę na zakazaną substancję może ryzykować utratę licencji lekarskiej.

Ci, którzy śledzą najnowsze badania medyczne, wiedzą jednak, że marihuana może być skuteczna w łagodzeniu osłabiających objawów niektórych poważnych schorzeń przewlekłych. Lekarze, którzy leczą pacjentów z zaburzeniami napadowymi, przewlekłym bólem lub poddawanych chemioterapii, pragną ulżyć w cierpieniu, które widzą na co dzień.

Co to jest zgoda pacjenta?

Zgoda pacjenta to termin prawny znany każdemu, kto praktykuje medycynę z udziałem pacjentów. Zgoda pacjenta ma na celu zapewnienie, że lekarze będą informować swoich pacjentów o leczeniu, testach i procedurach, którym są poddawani. Lekarz musi wyjaśnić pacjentowi sposób leczenia w taki sposób, aby zrozumiał on, czego może się spodziewać. Musi także omówić ryzyko i potencjalne wyniki.

Zgoda pacjenta potwierdza, że pacjent udziela lekarzowi pozwolenia na wykonanie zabiegu, rozumiejąc ryzyko. Wynika to z zasady prawnej, że pacjent ma prawo decydować, jakim zabiegom zostanie poddany. Lekarz ma etyczny obowiązek włączenia pacjenta w podejmowanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

W pełni świadoma zgoda obejmuje omówienie

  Celu i charakteru leczenia Możliwych alternatywnych metod leczenia. Ryzyko i korzyści związane z wszystkimi alternatywnymi metodami leczenia Potwierdzenie zrozumienia przez pacjenta. Zgoda pacjenta

Zgoda pacjenta może być domniemana lub dorozumiana jedynie w sytuacjach nagłych. W przypadku wszystkich innych zabiegów i procedur medycznych pacjent musi podpisać pisemną zgodę.

Uzyskiwanie zgody na leczenie medyczną marihuaną

Medyczna marihuana stwarza dylematy dla lekarzy ze względu na swoją dziwną sytuację prawną. O ile stan, w którym prowadzisz praktykę, może uważać marihuanę za legalny i opłacalny środek leczniczy dla twoich pacjentów, o tyle FDA już nie. Uzyskanie zgody pacjenta na leczenie medyczną marihuaną jest szczególnie ważne.

Pacjenci, którzy mogą odnieść największe korzyści z leczenia marihuaną, są również jednymi z najbardziej ryzykownych. Są to osoby z poważnymi schorzeniami, które mogą predysponować ich do wystąpienia niepożądanych skutków jakiegokolwiek leczenia. W przypadku leczenia konopiami indyjskimi mamy do czynienia z zagmatwanym środowiskiem prawnym.

W większości stanów, w których istnieją programy medycznej marihuany, obowiązują również jasno określone standardy opieki. Ważne jest, aby trzymać się wytycznych stanowych, więc państwo bierze na siebie część ryzyka. Jeśli leczenie marihuaną przyniesie negatywne skutki, możesz polegać na tym, że postępowałeś zgodnie z usankcjonowanym przez państwo protokołem leczenia marihuaną.

Dokładna zgoda pacjenta na leczenie medyczną marihuaną obejmuje poinformowanie go, że:

  Prawo federalne zabrania posiadania, produkcji i dystrybucji marihuany w jakiejkolwiek formie w jakimkolwiek celu. Nawet przestrzeganie prawa stanowego w zakresie posiadania i używania marihuany nie uchroni cię przed ściganiem federalnym. Marihuana medyczna nie jest produkowana zgodnie z żadnymi standardami rządowymi. W przeciwieństwie do innych leków, FDA nie nadzoruje produkcji marihuany. Medyczna marihuana może zawierać zanieczyszczenia lub inne substancje, które nie są potrzebne do leczenia - jesteś zdany na łaskę systemów kontroli jakości wprowadzonych przez lokalnych producentów. Będąc pod wpływem marihuany, nie możesz prowadzić pojazdów ani obsługiwać ciężkiego sprzętu. Jeśli zostaniesz złapany w samochodzie z marihuaną w organizmie, możesz otrzymać mandat za jazdę pod wpływem. Używanie marihuany może nasilić objawy niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia. Nie należy spożywać marihuany z alkoholem ani używać jej w samochodzie.

Zanim zaleci się leczenie marihuaną, należy upewnić się, że pacjent udziela najbardziej aktualnych i szczerych informacji o swoim stanie zdrowia. Pacjenci powinni poświadczyć prawdziwość wszystkich swoich oświadczeń i być zobowiązani do okresowych wizyt kontrolnych.

Leczenie pacjentów przy jednoczesnej ochronie lekarzy

Podczas leczenia pacjenta medyczną marihuaną należy wziąć pod uwagę kilka kwestii prawnych. Twoja troska o dobro pacjenta jest najważniejsza, ale jeśli narazisz na szwank swoją licencję medyczną, nie będziesz mógł pomagać pacjentom w przyszłości. Warto zrozumieć sytuację prawną, w jakiej się znajdujesz, i ostrożnie się w niej poruszać.

Zgodnie z Pierwszą Poprawką masz prawo do mówienia tego, co uważasz za prawdę. Chociaż Twoje działania mogą być ograniczone przez FDA, etyka lekarska zobowiązuje Cię do dzielenia się z pacjentami wiarygodnymi informacjami. Jeśli naprawdę wierzysz, że produkty z medycznej marihuany mogą złagodzić ich cierpienie, masz obowiązek podzielić się tą informacją.

Nikt nie może Cię ścigać za swobodne rozmawianie z pacjentami - to dlatego lekarze zalecają leczenie marihuaną, a nie przepisują ją na receptę. Wypisanie recepty na zakazaną substancję jest zabronione, ale rozmowa o jej stosowaniu jest jak najbardziej w porządku.

Jeśli obawiasz się ryzyka prawnego związanego z leczeniem pacjentów medyczną marihuaną, zachowaj ostrożność w kontaktach pisemnych na ten temat. Twój obowiązek prowadzenia dokumentacji jako lekarza wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej dla każdej wizyty pacjenta. To właśnie w niej możesz zamieścić informację o zaleceniu stosowania marihuany oraz inne informacje dotyczące wizyty pacjenta. Twój pacjent ma prawo do kopii tej dokumentacji medycznej i powinien mieć możliwość uzyskania potrzebnego mu leku na podstawie tego dokumentu.

Zgoda pacjenta jest ważnym elementem leczenia pacjentów, zwłaszcza w przypadku medycznej marihuany. Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej zgody na piśmie, za pomocą szczegółowego formularza zgody, dostosowanego specjalnie do leczenia konopiami indyjskimi. Leczenie pacjentów wymaga ochrony Twojej licencji medycznej.

Przykładowy formularz zgody na leczenie medyczną marihuaną

Poniżej znajduje się przykładowy formularz zgody na leczenie medyczną marihuaną, przeznaczony do celów poglądowych. Wersja w formacie PDF jest dostępna do pobrania poniżej.

Pobierz przykładowy formularz zgody na leczenie medyczną marihuaną

Formularz zgody na medyczną marihuanę

Wykwalifikowany lekarz nie może delegować odpowiedzialności za uzyskanie pisemnej świadomej zgody na leczenie na inną osobę. Kwalifikowany pacjent lub rodzic albo opiekun prawny pacjenta, jeżeli pacjent jest niepełnoletni, musi parafować każdą sekcję niniejszego formularza zgody, aby zaznaczyć, że lekarz wyjaśnił informacje, a następnie wraz z wykwalifikowanym lekarzem musi podpisać i opatrzyć datą formularz świadomej zgody.

a. Klasyfikacja marihuany przez rząd federalny jako substancji kontrolowanej z listy I.

_____ Rząd Federalny zaklasyfikował marihuanę jako substancję kontrolowaną z listy I. Substancje z listy I są definiowane częściowo jako posiadające (1) wysoki potencjał nadużywania; (2) brak aktualnie akceptowanego zastosowania medycznego w leczeniu w Stanach Zjednoczonych; oraz (3) brak akceptowanego bezpieczeństwa stosowania pod nadzorem medycznym. Prawo federalne zabrania produkcji, dystrybucji i posiadania marihuany nawet w stanach, takich jak Floryda, które zmodyfikowały swoje prawo stanowe tak, aby traktować marihuanę jako lek.

_____ Pacjent lub jego opiekun, będąc w posiadaniu lub pod wpływem medycznej marihuany, musi przez cały czas mieć przy sobie swoją kartę identyfikacyjną z Rejestru Używania Medycznej Marihuany.

b. Zatwierdzenie i status nadzoru nad marihuaną przez Food and Drug Administration.

_____ Marihuana nie została zatwierdzona przez Food and Drug Administration do sprzedaży jako lek. Dlatego "produkcja" marihuany do celów medycznych nie podlega żadnym standardom federalnym, kontroli jakości ani innemu nadzorowi. Marihuana może zawierać nieznane ilości składników aktywnych, które mogą różnić się siłą działania, zanieczyszczenia, skażenia i substancje dodatkowe oprócz THC, który jest głównym psychoaktywnym składnikiem chemicznym marihuany.

c. Możliwość uzależnienia.

_____. Niektóre badania sugerują, że używanie marihuany przez osoby fizyczne może prowadzić do tolerancji, uzależnienia lub nałogu wobec marihuany. Rozumiem, że jeśli będę potrzebował coraz większych dawek, aby osiągnąć tę samą korzyść lub jeśli będę uważał, że mogę być uzależniony od marihuany, powinienem skontaktować się z Dr. _________________ (imię i nazwisko wykwalifikowanego lekarza).

d. Potencjalny wpływ, jaki marihuana może mieć na koordynację, zdolności motoryczne i poznawcze pacjenta, w tym ostrzeżenie przed obsługą ciężkich maszyn, prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub wykonywaniem czynności, które wymagają od człowieka czujności lub szybkiej reakcji.

_____Używanie marihuany może wpływać na koordynację, zdolności motoryczne i poznawcze, tj. zdolność myślenia, oceniania i rozumowania. Prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany może podwoić ryzyko wypadku, które wzrasta, jeśli na kierowcę wpływa również alkohol. Podczas stosowania medycznej marihuany nie powinienem prowadzić pojazdów, obsługiwać ciężkich maszyn ani wykonywać czynności, które wymagają ode mnie czujności i/lub szybkiej reakcji, a także nie powinienem uczestniczyć w czynnościach, które mogą być niebezpieczne dla mnie lub innych osób. Rozumiem, że jeśli będę prowadzić samochód pod wpływem marihuany, mogę zostać aresztowany za "jazdę pod wpływem".

e. Potencjalne skutki uboczne używania medycznej marihuany.

_____Potencjalne skutki uboczne stosowania marihuany to między innymi: zawroty głowy, niepokój, dezorientacja, uspokojenie, niskie ciśnienie krwi, upośledzenie pamięci krótkotrwałej, euforia, trudności w wykonywaniu złożonych zadań, tłumienie układu odpornościowego organizmu, może wpływać na produkcję hormonów płciowych, co prowadzi do niepożądanych skutków, niezdolność do koncentracji, upośledzenie zdolności motorycznych, paranoja, objawy psychotyczne, ogólna apatia, depresja i/lub niepokój. Marihuana może nasilać schizofrenię u osób predysponowanych do tego zaburzenia. Ponadto, używanie medycznej marihuany może powodować nadmierne mówienie lub jedzenie, zmieniać moje postrzeganie czasu i przestrzeni oraz wpływać na moją ocenę sytuacji. Wiele autorytetów medycznych twierdzi, że używanie medycznej marihuany, zwłaszcza przez osoby poniżej 25 roku życia, może powodować długotrwałe problemy z uwagą, pamięcią, uczeniem się, nadużywaniem narkotyków i schizofrenią.

_____ Rozumiem, że używanie medycznej marihuany podczas spożywania alkoholu nie jest zalecane. W przypadku używania zarówno alkoholu, jak i marihuany mogą wystąpić dodatkowe efekty uboczne.

_____ Zobowiązuję się do skontaktowania się z dr. _________________, jeśli wystąpią u mnie którekolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych lub jeśli popadnę w depresję lub psychozę, będę miał myśli samobójcze lub będę miał napady płaczu. Skontaktuję się również z dr. _________________, jeśli wystąpią u mnie problemy z oddychaniem, zmiany w moich normalnych cyklach snu, skrajne zmęczenie, zwiększona drażliwość lub jeśli zacznę się wycofywać z rodziny i/lub przyjaciół.

f. Ryzyko, korzyści i interakcje z innymi lekami związane z marihuaną.

_____Objawy odstawienia mogą obejmować: uczucie depresji, smutku, drażliwość, bezsenność, niepokój, pobudzenie, utratę apetytu, problemy z koncentracją, zaburzenia snu i niezwykłe zmęczenie.

_____Objawy przedawkowania marihuany to między innymi: nudności, wymioty, świszczący kaszel, zaburzenia rytmu serca, drętwienie dłoni, stóp, ramion lub nóg, napady lęku i utrata przytomności. Jeśli wystąpią takie objawy, zgadzam się natychmiast skontaktować z dr. _________________ lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego.

_____ Znanych jest wiele leków, które mogą wchodzić w interakcje z marihuaną, a nie wszystkie interakcje między lekami są znane. Niektóre mieszanki leków mogą prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych konsekwencji. Zgadzam się przestrzegać zaleceń dr. _________________ dotyczących stosowania leków wydawanych na receptę i bez recepty. Poinformuję każdego innego lekarza (lekarzy) prowadzącego o stosowaniu przeze mnie medycznej marihuany.

_____Marijuana może zwiększyć ryzyko krwawienia, niskiego ciśnienia krwi, podwyższonego poziomu cukru we krwi, enzymów wątrobowych i innych układów organizmu, jeśli jest przyjmowana z ziołami i suplementami. Zgadzam się na natychmiastowy kontakt z dr. _________________ lub udanie się do najbliższego oddziału ratunkowego w przypadku wystąpienia takich objawów.

_____ Rozumiem, że medyczna marihuana może wiązać się z poważnym ryzykiem i może powodować niską masę urodzeniową lub inne nieprawidłowości u dzieci. Poinformuję dr. _________________, jeśli zajdę w ciążę, będę próbowała zajść w ciążę lub będę karmić piersią.

g. Aktualny stan badań nad skutecznością marihuany w leczeniu chorób wymienionych w tej sekcji.

_____ Rak

  Nie ma wystarczających dowodów na poparcie lub odrzucenie wniosku, że kannabinoidy są skuteczną metodą leczenia nowotworów, w tym glejaka.

Istnieją dowody sugerujące, że kannabinoidy (i bardziej ogólnie układ endokannabinoidowy) mogą odgrywać rolę w procesach regulacji nowotworów. Ze względu na brak najnowszych, wysokiej jakości przeglądów istnieje luka w badaniach dotyczących skuteczności konopi indyjskich lub kannabinoidów w leczeniu nowotworów w ogóle.

  Istnieją niezbite dowody na to, że doustne kannabinoidy są skutecznymi środkami przeciwwymiotnymi w leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii.

Nie ma wystarczających dowodów na poparcie lub odrzucenie wniosku, że kannabinoidy są skuteczną metodą leczenia zespołu anoreksji-kacheksji i anorexia nervosa związanych z chorobą nowotworową.

_____Epilepsja

  Nie ma wystarczających dowodów na poparcie lub odrzucenie wniosku, że kannabinoidy są skutecznym lekiem w leczeniu padaczki.

W ostatnich przeglądach systematycznych nie udało się zidentyfikować żadnych randomizowanych, kontrolowanych badań oceniających skuteczność kannabinoidów w leczeniu padaczki. Dostępne obecnie dane kliniczne obejmują zatem wyłącznie niekontrolowane serie przypadków, które nie dostarczają wysokiej jakości dowodów skuteczności. Randomizowane badania skuteczności kannabidiolu w różnych postaciach padaczki zostały zakończone i oczekują na publikację.

_____Glaukoma

  Istnieją ograniczone dowody na to, że kannabinoidy są nieskuteczną metodą leczenia obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe związane z jaskrą.

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest kluczowym celem leczenia jaskry. W nierandomizowanych badaniach z udziałem zdrowych ochotników i chorych na jaskrę wykazano krótkotrwałe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego po podaniu kannabinoidów doustnie, miejscowo w postaci kropli do oczu i dożylnie, co sugeruje możliwość korzyści terapeutycznych. W przeglądzie systemowym dobrej jakości zidentyfikowano jedno małe badanie, w którym nie stwierdzono wpływu dwóch kannabinoidów podawanych w postaci aerozolu oromuksjalnego na ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jakość dowodów potwierdzających brak efektu jest ograniczona. Jednak, aby leczenie ukierunkowane na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego było skuteczne, musi zapewniać stałe, a nie przejściowe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dotychczasowe badania, w których wykazano pozytywne efekty, wykazały jedynie krótkotrwałe korzyści w zakresie ciśnienia wewnątrzgałkowego (godziny), co sugeruje ograniczony potencjał kannabinoidów w leczeniu jaskry.

_____Dodatni status w odniesieniu do ludzkiego wirusa niedoboru odporności.

  Istnieją ograniczone dowody na to, że konopie indyjskie i doustne kannabinoidy są skuteczne w zwiększaniu apetytu i zmniejszaniu utraty wagi związanej z HIV/AIDS.

Nie wydaje się, aby istniała dobrej jakości literatura podstawowa, w której opisano konopie indyjskie lub kannabinoidy jako skuteczne metody leczenia zespołu wyniszczenia w AIDS.

_____Zespół nabytego niedoboru odporności

  Istnieją ograniczone dowody na to, że konopie indyjskie i doustne kannabinoidy są skuteczne w zwiększaniu apetytu i zmniejszaniu utraty wagi związanej z HIV/AIDS.

Nie wydaje się, aby istniała dobrej jakości literatura podstawowa, w której opisano konopie indyjskie lub kannabinoidy jako skuteczne metody leczenia zespołu wyniszczenia związanego z AIDS.

_____ Zaburzenia stresowe pourazowe

  Istnieją ograniczone dowody (jedno małe badanie o niezłej jakości) na to, że nabilon jest skuteczny w łagodzeniu objawów zespołu stresu pourazowego.

Pojedyncze, niewielkie badanie z zastosowaniem metody krzyżowej sugeruje potencjalne korzyści ze stosowania farmaceutycznego kannabinoidu nabilonu. Te ograniczone dowody dotyczą przede wszystkim weteranów płci męskiej i kontrastują z wynikami badań nierandomizowanych, w których wykazano ograniczone dowody na istnienie statystycznego związku między używaniem konopi indyjskich (w postaci roślinnej) a większym nasileniem objawów zespołu stresu pourazowego u osób z tym zespołem. Prowadzone są także inne badania, które, jeśli zakończą się powodzeniem, znacznie wzbogacą bazę wiedzy.

_____ Stwardnienie zanikowe boczne

  Nie ma wystarczających dowodów na to, że kannabinoidy są skutecznym lekiem w leczeniu objawów związanych ze stwardnieniem zanikowym bocznym.

W dwóch małych badaniach badano wpływ dronabinolu na objawy związane z ALS. Chociaż w żadnym z tych badań nie stwierdzono różnic w porównaniu z placebo, liczebność próby była mała, czas trwania badań krótki, a dawka dronabinolu mogła być zbyt mała, aby stwierdzić jakiekolwiek działanie. Nie badano wpływu konopi indyjskich.

_____Choroba Crohna

  Nie ma wystarczających dowodów na poparcie lub odrzucenie wniosku, że dronabinol jest skutecznym lekiem w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego.

Niektóre badania sugerują, że marihuana w postaci kannabidiolu może być korzystna w leczeniu chorób zapalnych jelit, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna.

_____ Choroba Parkinsona

  Nie ma wystarczających dowodów na to, że kannabinoidy są skutecznym lekiem w leczeniu objawów ze strony układu ruchowego związanych z chorobą Parkinsona lub dyskinezą wywołaną lewodopą.

Istnieją dowody na to, że układ endokannabinoidowy odgrywa istotną rolę w niektórych procesach neurodegeneracyjnych; dlatego przydatne może być określenie skuteczności kannabinoidów w leczeniu objawów chorób neurodegeneracyjnych. Niewielkie próby stosowania doustnych preparatów kannabinoidowych nie wykazały żadnych korzyści w porównaniu z placebo w zakresie łagodzenia objawów choroby Parkinsona. W badaniu z udziałem siedmiu pacjentów, w którym stosowano nabilon, sugerowano, że poprawia on dyskinezę związaną z leczeniem lewodopą, ale wielkość próby ogranicza interpretację danych. W badaniu obserwacyjnym wykazano poprawę wyników, ale brak grupy kontrolnej i mała liczebność próby stanowią ograniczenia.

_____ Stwardnienie rozsiane

  Istnieją istotne dowody na to, że doustne kannabinoidy są skutecznym leczeniem poprawiającym zgłaszane przez pacjentów objawy spastyczności w stwardnieniu rozsianym, ale ograniczone są dowody na wpływ na spastyczność mierzoną klinicznie.

Na podstawie danych z randomizowanych badań kontrolowanych, włączonych do przeglądów systematycznych, doustny wyciąg z konopi, nabiximole i doustnie podawany THC są prawdopodobnie skuteczne w zmniejszaniu zgłaszanej przez pacjentów spastyczności u chorych na stwardnienie rozsiane. Wydaje się, że efekt ten jest umiarkowany. Środki te nie wykazały konsekwentnie korzyści w zakresie klinicznie mierzonych wskaźników spastyczności.

_____Stany chorobowe tego samego rodzaju lub klasy co wyżej wymienione kwalifikujące się stany chorobowe lub porównywalne z nimi.

  Lekarz kwalifikujący dostarczył pacjentowi lub jego opiekunowi podsumowanie aktualnych badań nad skutecznością marihuany w leczeniu schorzeń pacjenta. Streszczenie jest dołączone do niniejszej świadomej zgody jako Uzupełnienie_____.

_____Terminalne stany zdiagnozowane przez lekarza innego niż lekarz kwalifikujący wystawiający zaświadczenie lekarskie

  Lekarz kwalifikujący przedstawił pacjentowi lub jego opiekunowi podsumowanie aktualnych badań nad skutecznością marihuany w leczeniu stanów terminalnych pacjenta. Streszczenie jest dołączone do niniejszej świadomej zgody jako Uzupełnienie_____.

_____ Przewlekły ból nienowotworowy

  Istnieją istotne dowody na to, że konopie indyjskie są skutecznym lekiem w leczeniu przewlekłego bólu u osób dorosłych.

W większości badań dotyczących bólu oceniano nabiximole poza Stanami Zjednoczonymi. Jedynie w kilku badaniach oceniano stosowanie konopi indyjskich w Stanach Zjednoczonych, a we wszystkich oceniano konopie indyjskie w postaci kwiatów dostarczanych przez National Institute on Drug Abuse. Z kolei wiele produktów z konopi sprzedawanych na rynkach regulowanych przez państwo w niewielkim stopniu przypomina produkty dostępne do badań na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci cierpiący z powodu bólu stosują również formy miejscowe.

Chociaż stosowanie konopi indyjskich w leczeniu bólu jest poparte dobrze kontrolowanymi badaniami klinicznymi, bardzo niewiele wiadomo na temat skuteczności, dawki, drogi podania czy skutków ubocznych powszechnie stosowanych i dostępnych w handlu produktów z konopi indyjskich w Stanach Zjednoczonych.

h. Że informacje zdrowotne pacjenta, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, zawarte w zaświadczeniu lekarskim i rejestrze stosowania medycznej marihuany mogą być wykorzystywane do celów badawczych.

_____ Departament Zdrowia przesyła do Koalicji na rzecz Badań i Edukacji w zakresie Medycznej Marihuany (The Medical Marijuana Research and Education Coalition) zestaw danych dotyczących każdego pacjenta zarejestrowanego w rejestrze używania medycznej marihuany, który obejmuje kwalifikujące się schorzenia pacjenta oraz dzienną dawkę i formy marihuany zaświadczone dla danego pacjenta.

_____ Miałem/am możliwość omówienia tych kwestii z lekarzem i zadawania pytań dotyczących wszystkiego, co może być dla mnie niezrozumiałe lub co moim zdaniem wymaga wyjaśnienia. Przyjmuję do wiadomości, że dr _________________ poinformował mnie o charakterze zalecanego leczenia, w tym między innymi o wszelkich zaleceniach dotyczących medycznej marihuany.

Dr _________________ poinformował mnie również o ryzyku, powikłaniach i spodziewanych korzyściach związanych z zalecanym leczeniem, w tym o prawdopodobieństwie powodzenia i niepowodzenia. Przyjmuję do wiadomości, że dr _________________ poinformował mnie o wszelkich alternatywach dla zalecanego leczenia, w tym o alternatywie braku leczenia, oraz o ryzyku i korzyściach z tym związanych.

---------------------------

Dr. ___________________________ wyjaśnił informacje zawarte w niniejszym formularzu zgody dotyczące medycznego zastosowania marihuany.

Pacjent (imię i nazwisko) _____________________________

Podpis pacjenta lub podpis rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli pacjent jest niepełnoletni:

_________________________________ Data_______________

Wyjaśniłem informacje zawarte w niniejszym formularzu zgody na medyczne zastosowanie marihuany pacjentowi _________________________________ (wydrukuj imię i nazwisko pacjenta).

Podpis wykwalifikowanego lekarza:

_________________________________ Data_______________

Świadek:

_________________________________ Data_______________

Pobierz przykładowy formularz zgody na używanie medycznej marihuany

Ten dokument jest dostępny na licencji Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License. Możesz go udostępnić na swojej stronie internetowej pod warunkiem, że zamieścisz link do tego wpisu, podając Marijuana Doctors jako oryginalnego twórcę dokumentu.

Ten przykład jest przeznaczony wyłącznie do celów ilustracyjnych i może nie mieć zastosowania lub nie spełniać przepisów prawnych każdego stanu. Marijuana Doctors zaleca, aby każda praktyka skonsultowała się ze swoimi doradcami prawnymi w celu sporządzenia unikalnego formularza zgody, który spełnia potrzeby i wymagania ich praktyki oraz prawa stanowego.

Informacje te nie są dostarczane przez profesjonalistów z dziedziny prawa lub medycyny i mają jedynie uzupełniać, a nie zastępować lub zaprzeczać jakimkolwiek poradom lub informacjom prawnym, zdrowotnym lub medycznym dostarczanym przez profesjonalistów z dziedziny prawa lub opieki zdrowotnej. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z prawnikiem, adwokatem, lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.